We zijn er trots op dat op 27 juni jl. het Kenniscentrum –na een bouwperiode van anderhalf jaar- is opgeleverd. Bij de oplevering in Arusha was Anton van Doornmalen aanwezig namens het Nederlandse bestuur maar ook een aantal leden van de Foundation in Arusha. Allen constateerden dat het kenniscentrum van zeer hoogwaardige kwaliteit is en heel functioneel voor de organisatie van groepsbijeenkomsten, workshops en trainingen. De komende periode wordt gestart met de inrichting van het centrum.