Nelson is als leraar bij Sibusiso verantwoordelijk voor het Programma Sociale Vaardigheden. Voor hem is Persiana Obadiah een van zijn beste praktijkvoorbeelden. Bij binnenkomst acht jaar geleden, verkeerde Persiana in een slechte toestand. Nelson zag toch mogelijkheden voor Persiana en hij adviseerde de ouders om in te schrijven in het Programma Sociale Vaardigheden dat als voorbereiding op de schoolperiode van groot belang is. De ouders waren aanvankelijk zeer sceptisch omdat het hen niet was gelukt om Persiana in te schijven op diverse openbare scholen. Op dat moment was ze 10 jaar oud, kon ze niet zelf naar het toilet gaan of voor zichzelf zorgen en ze vertoonde soms agressief gedrag.

 

Tijdens het 6-maandenprogramma in het Sibusisocentrum waar Persiana het Programma Sociale Vaardigheden volgde, slaagden Nelson en zijn team erin haar gedrag aan te passen en om Persiana te leren om te gaan met andere mensen. Ze was ook in staat om beter voor zichzelf te zorgen. Het jaar erop kon het meisje zich op 11-jarige leeftijd inschrijven op school. Ze zit nu in haar laatste jaar van de basisschool. Persiana komt nu nog twee keer per maand naar Sibusiso voor sport-, koor- of kooklessen.

Nelson concludeert: 'We kijken vooral naar het kind, en niet naar de handicap of de beperking. Ik heb geleerd om elke mijlpaal te vieren, groot of klein!’